Orman Bölge Müdürlüğü-Kastamonu OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİMİ VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Yastık Yüzeyine dondan koruyucu örtü çekilmesi (malzeme hariç) dekar 5
2 Kapatma Materyalin (elenmiş humusun) İşçi ile serilerek sıkıştırılması dekar 10
3 Kapatma materyali olan humusun elenerek hazırlanması (Malzeme bedeli hariç) (6M³/da) dekar 10
4 2017 yılı ekim planında yer alan ceviz, Karaçam, sarıçam, ve diğer türlere ait tohumların ilaçlama (İlaç bedeli hariç) kilogram 2.500
5 İşçi gücü ile beş sıralı küçük taneli tohum ekimi dekar 5
6 İşçi gücü ile yedi sıralı küçük taneli tohum ekimi dekar 3,5
7 İşçi gücü ile beş sıralı iri taneli tohum ekimi dekar 4
8 Fidan sıraları üzerinde elle ot alma -çapa (bir defa) metre 1.000
9 Melez kavak fidanlarının sökümü kök tuvaleti, budanması ve gömüye alınması adet 200
10 İşçi ile ekim yastıklarında çapa yapılması( kaymak kırma) dekar 23,6
11 ekim yastıklarında ot alma (ot yoğunluğu % 41-70) dekar 8
12 ekim yastıklarında ot alma (Ot yoğunluğu % 70' den fazla) dekar 10
13 Tam alanda işçi gücü ile ot alma (ot yoğunluğu % 50' ye kadar) dekar 5
14 Fidan sıraları üzerinde 60-80 cm genişliğindeki alanda işçi gücü ile ot alınması (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) metre 2.500
15 Orta şiddetli budama (5-9 sayıda dal) adet 2.000
16 İbreli fidan (Ekim yastığında) Fidan Sökümü dekar 5
17 Yapraklı fidan (Ekim yastığında) fidan sökümü dekar 6
18 Ekim yastığının Taslağı Makine ile Hazırlanan Yastıkların Yapımı (Ağır Topraklarda) dekar 6
19 Ekim yastığının Taslağı Makine ile Hazırlanan Yastıkların Yapımı (Hafif Topraklarda) dekar 7
20 Ekim Yastığı Tesviyesi (Elle yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi) dekar 2
21 Ekim Yastığı Tesviyesi (Makine ile yapılan yastıklarda işçi ile yastık tesviyesi) dekar 9
22 İşçi ile Kaplı fidanlarda gübreleme ve ilaçlama yapılması adet 40.000
23 Yağmurlama ile sulama (Sulama süresi 1 saattir) dekar 1.000
24 Fidan üretim parsellerine Mikro sprink sulama tesisatının kurulması (Malzeme hariç) metre 500
25 Fidan Üretim Parsellerine Sulama Borusu döşeme ve toplama metre 7.500
26 Yastık yolları temizliği (çıkan materyalin parsel dışına taşınması dahil) metre 5.000
27 Parsel kenarındaki artıkların atılması metreküp 500
28 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması metreküp 120
29 Repikajlı fidanlann topraklı sökümü yapılarak fidanların telislenmesi araca yüklenmesi adet 4.000
30 Çıplak köklü fidanların gömüden çıkarılarak ambalajlanması ve araçlara yüklenmesi adet 150.000
31 Rootball'lu fidanların gömüden çıkarılarak araca yüklenmesi adet 50.000
32 Toprak Humus ve Gübrenin Elenerek ve karıştırılması metreküp 250
33 Kozalağın ön kurutmaya serilmesi ton 110
34 Boş kozalakların thermobloktan alınması ton 110
35 Ekim yastıklarında çapa makinesi ile sıra arası çapa yapılması dekar 5
36 Çıkarılan tohumların kanatlarının kırılması kilogram 2.000
37 Çıkarılan kozalakların çuvallanması istiflenmesi ton 110
38 Tohum çıkarma ünitesine kozalakların yerleştirilmesi ton 110
39 Çuvallanan boş kozalakların araçlara yüklenmesi ton 110
40 İşçi gücü ile üç sıralı iri taneli tohum ekimi dekar 2
41 Ot alma , Ot yoğunluğu % 40 ve daha az (bir defa) dekar 8
42 Kaplı fidanların kabı ile taşıma kasalarına yerleştirilerek araçlara yüklenmesi 1000 adet 50
43 tüplü fidan üretimi Kaba ekim ve kapatma (Kapatma materyali hariç) 1000 adet 70
44 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (Çapı 8,9 cm' den küçük) 1000 adet 20
45 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi Hacmi 1,4 - 4 litre arası olan kaplarda (Çapı 9 - 13 cm) 1000 adet 30
46 Hacmi 1,4 - 4 litre arasındaki (Çapı 9 - 13 cm) olan kaplara repikaj adet 2.000
47 Hacmi 4,1 - 7 litre arasınaki (Çapı 13,1 - 17 cm) kaplara repikaj adet 3.000
48 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) kapların harç ile doldurulması adet 15.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar