Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİMİ VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar