Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İBRELİ YAPACAK EMVAL (TOMRUK,TEL DİREK,MADEN DİREK ,KAĞITLIK ODUN ,SANAYİ ODUNU) metreküp 29.000
2 YAPRAKLI YAPACAK EMVAL (TOMRUK,MADEN DİREK ,KAĞITLIK ODUN ,SANAYİ ODUNU) metreküp 200
3 İBRELİ STERLİ EMVALLER ( Kabuklu Kağıtlık,Lif Yonga,İce Çap Sanayi Odunu,Sırık,Yakacak Odun) ster 300
4 YAPRAKLI STERLİ EMVALLER ( Kağıtlık,Lif Yonga,İce Çap Sanayi Odunu,Yakacak Odun) ster 50

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar