İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Güvenlik görevlisi: 1 Aylık ücreti (Brüt asgari ücretin %4 fazlası ile 26 gün üzerinden yol gideri+ yemek ücreti+
sözleşme ve genel giderler (giyim, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, atış eğitimi vs.) bedeli dahil
(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)
Ay 7,00 24
Birimi Miktarı
1 Ulusal bayram ve genel tatil günleri ücreti gün 217

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar