TEİAŞ Soma Elekt.Tek.Gel.ve Eğt.Mrk.Md

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Ağır Vasıta Sürücü Yevmiyesi(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 2,00 12
Birimi Miktarı
1 Ağır Vasıta Sürücüsü Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma Ücreti (1 Sürücü için yıllık 13 gün) gün 26
2 Ağır Vasıta Sürücüsü Fazla Çalışma Saat Ücreti (1 Sürücü için Yıllık 150 saat) saat 300

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar