TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Kamera Görevlisi(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 7,00 36
Birimi Miktarı
1 Kamera Görevlisi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması ( 6 işçi 36 ayda toplamda 279 gün brüt asgari ücretin %60 fazlası) gün 279
2 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası (Kamera görevlileri için) yıl 3

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar