Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Erciyes Kayak Merkezindeki Tesislerin ve Ekipmanların Sigortalanması hizmet alım işi. adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar