Orman İşletme Müdürlüğü-Nallıhan OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK BÜROLARININ
ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK'in 3. bölümü 14. maddesi ğ bendi gereği Gençlik bakımı sahalarında ot alma, seyreltme, ,hata tamiratı ve sürgün kontrolü çalışmalarının kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması
hektar 289
2 ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK BÜROLARININ
ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK'in 3. bölümü 14. maddesi h bendi gereği Kültür bakımı sahalarında Ot Alma- Çapalama, Tamamlama Dikimleri, İhata Tamiratı çalışmalarının kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması
hektar 234
3 ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK BÜROLARININ
ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK'in 3. bölümü 14. maddesi d bendi 2. fıkrası gereği Sıklık bakımı, İlk Aralama sahalarında istikbal fertlerinin ve çıkarılacak fertlerin belirlenmesi, işaretlenmesi ve kayıt altına alınması işi
hektar 770

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar