Orman Bölge Müdürlüğü-Balıkesir OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOPRAK İŞLEME VE ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 22/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 (Poz No:102,2) Maki, karaçalı, abdestbozan vb. türlerin hakim olduğu Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla olan sahalarda sahalarda yangın emniyet yollarının yapımı hektar 1,43
2 (Poz No:104,1) % 0 - 20 eğim grubunda Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde servis yolu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil), kilometre 6,35
3 (Poz No:104,2) % 21 - 40 eğim grubunda Banket ve hendeği olmayan, sadece tesis ve bakım süresince yararlanılmak üzere mevcut yollara ve yangın emniyet yollarına bağlantılı, ortalama 4 m genişliğinde servis yolu yapılması (etüt ve aplikasyon dahil), kilometre 0,6
4 (Poz No:202,1) Diri Örtü Temizliği: Meyili % 0-20, örtü kapalılığı %60'dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan Meşe türleri ile akçakesme, sandal, laden gibi maki türlerinin kapladığı alanlarda 160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile ( traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil.) Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm'den büyük taşlar dikkate alınacaktır. hektar 29,79
5 (Poz No:202,3) Diri Örtü Temizliği: Meşe türleri ile akçakesme, sandal, laden gibi maki türlerinin kapladığı meyili % 0-20, örtü kapalılığı %60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda makide diri örtü temizliği hektar 88,14
6 (Poz No:202,5) Diri Örtü Temizliği: Meyili % 21-40, örtü kapalılığı %60'dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan Meşe türleri ile akçakesme, sandal, laden gibi maki türlerinin kapladığı alanlarda 160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile ( traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil.) Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm'den büyük taşlar dikkate alınacaktır. hektar 6,41
7 (Poz No:202,7) Diri Örtü Temizliği: Meşe türleri ile akçakesme, sandal, laden gibi maki türlerinin kapladığı meyili % 21-40, örtü kapalılığı %60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda makide diri örtü temizliği hektar 15,34
8 (Poz No:206,1) Endüstriyel Plantasyon Sahalarında 160-240 HP gücünde ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riperle veya benzeri ekipman yada iş makinalarıyla; 20-35 cm dip çaplı ağaç köklerinin sökülmesi, oluşan çukurların kapatılması. adet 2.293
9 (Poz No:206,2) Endüstriyel Plantasyon Sahalarında 160-240 HP gücünde ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riperle veya benzeri ekipman yada iş makinalarıyla; 36-50 cm dip çaplı ağaç köklerinin sökülmesi, oluşan çukurların kapatılması. adet 2.265
10 (Poz No:206,3) Endüstriyel Plantasyon Sahalarında 160-240 HP gücünde ekskavatör ile kırıcı yerine monte edilmiş tekli riperle veya benzeri ekipman yada iş makinalarıyla; 51 cm ve üzeri dip çaplı ağaç köklerinin sökülmesi, oluşan çukurların kapatılması. adet 367
11 (Poz No:301,1) Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda toprağın işlem derinliğinde yarı ayrışmış veya yumuşamış anakayanın toprak derinliğini kısıtlayan sert ve yatay bir tabakanın bulunduğu ve/veya ağır bünyeli toprakların 2’li riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi (2 m. aralıkla yapılan 2' li riper çalışmalarında ikinci geçiş ilk riperlemenin ortasından yapılacaktır.) hektar 106,09
12 (Poz No:301,3) Meyili % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda toprağın işlem derinliğinde yarı ayrışmış veya yumuşamış anakayanın toprak derinliğini kısıtlayan sert ve yatay bir tabakanın bulunduğu ve/veya ağır bünyeli toprakların 2’li riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi (2 m. aralıkla yapılan 2' li riper çalışmalarında ikinci geçiş ilk riperlemenin ortasından yapılacaktır.) hektar 15,83
13 (Poz No:302,1) Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi hektar 29,79
14 (Poz No:302,3) Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi hektar 6,41
15 (Poz No:400,1) Alt toprak işlemesinin tam alanda yapıldığı, yamaç meyilinin %20'den, yüzeysel taşlılığın %25'ten az olduğu sahalarda; 80-110 HP 4x4 lastik tekerlekli traktör + ağır diskaro kullanılarak üst toprağın işlenmesi hektar 121,92
16 (Poz No:400,2) Alt toprak işlemesinin tam alanda yapıldığı, yamaç meyilinin %20'den, yüzeysel taşlılığın %25'ten az olduğu sahalarda; 60-80 HP 4x2 lastik tekerlekli traktörle tesviye eğrilerine paralel olarak tam alanda üst toprağın disklenerek işlenmesi hektar 29,79
17 (Poz No:503,3) Taşlılığın % 25 ve daha az olduğu orta ve hafif bünyeli topraklarda teras formu vermek amacıyla 80-110 HP 4 x 4 lastik tekerlekli traktörle 35-45 cm derinlikte 80-100 cm genişlikte, gradoniler şeklinde toprak işlemesi kilometre 21,35
18 (Poz No:1200,4) Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği bedeli (Kol uzunlukları 4 cm, kalınlık 4 mm.,boy 150 cm, 4 delikli veya kancalı, dip kısmında çapraz destek (ankraj) kaynaklı, antipas boyalı,sahaya taşınması dahil,275 adet)(6 direkte bir ankraj yapılması halinde 0,95 katsayısı (çakma pozu) uygulanır) kilometre 12,634
19 (Poz No:1200,5) TSEK 1113E.N.10223-1, 1.7 mm. (ters büküm), belgeli galvanizli dikenli tel bedeli (4 sıra, sahaya taşınması dahil) kilometre 12,634
20 (Poz No:1200,7) Beton, L ve T profil demir çit direği dikenli tel bağlantısı için galvanizli inşaat teli bedeli (5 Kg/Km) kilometre 12,634
21 (Poz No:1200,10) Tel çit direkleri için 30 cm çapında,40-50 cm derinliğinde çukur açılması (275 adet). Profil taşlılığının % 50’ den fazla olduğu topraklarda 1.4 katsayı uygulanır. kilometre 4,784
22 (Poz No:1200,12) (L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) (275 adet) kilometre 4,784
23 (Poz No:1200,15) Dikenli telin dört sıra halinde tel çit direklere tespiti ve gerilmesi (Meyilin % 40’ dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) kilometre 12,634
24 (Poz No:1200,16) Eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, sivri uçlu çit direklerin 4 m. ara ile çakılması, altı çit direkte bir çukur açılması, açılan bu çukurda ankrajlı çit direğin taşla sıkıştırılarak tespiti kilometre 7,85
25 (Poz No:1501,2) Miks Eşik Yapılması metreküp 187,5
26 (Poz No:1502) Temel Kazısı Yapılması metreküp 30

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar