Kurumumuz İhtiyacı İçin TURNİKE SİSTEMLERİ TAHSİLAT TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar