İDARİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIGI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 26/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 TÜBİTAK Başkanlığı Mutfağı 600 adet x 246 gün (Günlük 15 adedi BTDB deposu, 100 adedi Başkanlık ek hizmet binasına, 10 adedi Beşevler yerleşkesi binasına adet 147.600
2 TÜBİTAK SAGE Mutfağı 780 adet x 246 gün (Günlük 30 adedi UZAY OPMER birimi için) adet 191.880
3 TÜBİTAK UZAY Mutfağı 445 adet x 246 gün (Günlük 90 adedi MAM-EE Ankara birimi için) adet 109.470
4 TÜBİTAK İLTAREN 570 adet x 246 gün (Günlük 180 adedi BİLGEM YTE'ye, 40 adedi KSM'ye) adet 140.220

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar