DALAMAN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AHŞAP VE DEMİR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)