MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez Teşkilatı

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 26/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kurşunsuz Benzin litre 28.000
2 Motorin litre 320.000
3 Motorin (Diğer) litre 375.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar