FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DAMPERLİ KASA SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 14 m3 Damperli Kasa Alımı adet 3
2 12 m3 Damperli Kasa Alımı adet 4

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar