İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Serbest Piyasadan Doğalgaz Alımı standart metreküp 355.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar