MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin DÜŞEY İŞARETLEME MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 21/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 PVC Trafik Konisi ( 385 x 900 mm ) adet 540
2 Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör ( 80 x 750 mm) adet 1.500
3 Galvanizli Omega Levha Montaj Direği ((4 mm kalınlığında 149 mm açılımında) 3500 mm) adet 1.500
4 Galvanizli Omega Levha Montaj Direği - 1 (4 mm kalınlığında 149 mm açılımında) 2500 mm adet 400
5 Tafik güvenlik aynası (800mm) adet 20
6 Kauçuk şaseli yol kasisi (500 x 600 x 45 mm) adet 1.250
7 Kauçuk şaseli yol kasis kapağı (500 x 300 x 45 mm) adet 250
8 Sağa Tehlikeli viraj ( T-1a 900 x 900 x 900 mm) adet 50
9 Sola Tehlikeli Viraj (T-1b 900 x 900 x 900 mm) adet 50
10 Sağa Tehlikeli devamlı viraj (T-2a 900 x 900 x 900 mm) adet 25
11 Sola Tehlikeli devamlı viraj (T-2b 900 x 900 x 900 mm) adet 25
12 Tehlikeli eğim iniş (T-3a 900 x 900 x 900 mm) adet 10
13 Tehlikeli eğim çıkış (T-3b 900 x 900 x 900 mm) adet 10
14 Her iki taraftan daralan kaplama (T-4a 900 x 900 x 900 mm) adet 15
15 Sağdan daralan kaplama (T-4b 900 x 900 x 900 mm) adet 10
16 Soldan daralan kaplama (T-4c 900 x 900 x 900 mm) adet 10
17 Kasisli yol (T-7 900 x 900 x 900 mm) adet 100
18 Kaygan yol (T-8a 900 x 900 x 900 mm) adet 10
19 Gevşek malzemeli zemin (T-9a 900 x 900 x 900 mm) adet 10
20 Gevşek şev (T-10a 900 x 900 x 900 mm) adet 5
21 Yaya geçidi yaklaşım (T-11 900 x 900 x 900 mm) adet 20
22 Okul Geçidi yaklaşım T (T-12 900 x 900 x 900 mm) adet 20
23 Yolda çalışma var (T-15 900 x 900 x 900 mm) adet 10
24 Işıklı işaret cihazı (T-16 900 x 900 x 900 mm) adet 20
25 İki yönlü trafik (T-19 900 x 900 x 900 mm) adet 10
26 Dikkat (T-20 900 x 900 x 900 mm) adet 50
27 Kontrolsüz kavşak (T-21 900 x 900 x 900 mm) adet 80
28 Ana yol – Tali yol kavşağı (T-22a 900 x 900 x 900 mm) adet 40
29 Ana yol- tali yol kavşağı (sağ) (T-22b 900 x 900 x 900 mm) adet 30
30 Ana yol- tali yol kavşağı (sol) (T-22c 900 x 900 x 900 mm) adet 30
31 Ana yol- tali yol (sol) üstten katılım (T-22d 900 x 900 x 900 mm) adet 30
32 Ana yol- tali yol (sağ) üstten katılım (T-22e 900 x 900 x 900 mm) adet 30
33 Sağdan ana yola katılım (T-23a 900 x 900 x 900 mm) adet 30
34 Soldan ana yola katılım (T-23b 900 x 900 x 900 mm) adet 30
35 Dönel kavşak (T-24 900 x 900 x 900 mm) adet 50
36 Tehlikeli Viraj Yön Levhası (T-33a 600 x 600 mm) adet 75
37 Tehlikeli Viraj Yön Levhası (T-33b 500 x 1500 mm) adet 15
38 Refüj Başı Ek Levhası(sol) (T-34a 500 x 750 mm) adet 30
39 Refuj başı ek levhası (sağ) (T-34b 500 x 750 mm) adet 60
40 Dönüş Adası Ek Levhası (T-35 500 x 750 mm) adet 100
41 Gizli buzlanma (T-37 900 x 900 x 900 mm) adet 10
42 Yol ver (TT-1 900 x 900 x 900 mm) adet 75
43 Dur (TT-2 750 mm`lik) adet 1.000
44 Taşıt trafiğine kapalı yol (TT-5 600 mm`lik) adet 10
45 Girişi olmayan yol (TT-4 600 mm`lik) adet 20
46 Sağa dönülmez (TT-26a 600 mm`lik) adet 30
47 Sola dönülmez (TT-26b 600 mm`lik) adet 30
48 Azami hız sınırlaması (30 km) (TT-29 600 mm`lik) adet 30
49 Azami hız sınırlaması (50 km) (TT-29 600 mm`lik) adet 30
50 Sağa Mecburi yön (TT-35a 600 mm`lik) adet 200
51 İleri sağa mecburi yön (TT-35d 600 mm`lik) adet 50
52 Her iki yandan gidiniz (TT-36c 600 mm’lik) adet 20
53 Ada etrafında dönünüz (TT-37 600 mm`lik) adet 50
54 Yaya geçidi (B-14a 600 x 600 mm) adet 30
55 Okul geçidi (B-14b 600 x 600 mm) adet 30
56 Tek yönlü yol (sol) (B-16a 300 x 800 mm) adet 20
57 Tek yönlü yol (sağ) (B-16b 300 x 800 mm) adet 20
58 İleri çıkmaz yol (B-17 600 x 600 mm) adet 40
59 Park etmek yasaktır (P-1 600 x 600 mm) adet 30
60 Park Yeri T (P-3a 600 x 600 mm) adet 20
61 Mesafe Paneli ( 100 m) (PL-2 200 x 600 mm) adet 20
62 Mesafe Paneli ( 200 m ) (PL-2 200 x 600 mm) adet 20
63 Özürlü Sürücü Paneli (PL-6 400 x 600 mm) adet 25
64 Panel ( Yol Boyunca ) (T-1b 200 x 600 mm) adet 40

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar