K.K.TATBİKAT MRK.K.

Kurumumuz İhtiyacı İçin EKMEK SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 60.000 KG EKMEK ALIMI kilogram 60.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar