İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin EKMEK SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 40 Gr'lık Roll Ekmek ( Normal ) adet 1.200.000
2 40 Gr'lık Roll Ekmek ( Kepekli ) adet 500.000
3 110-120 Gr'lık Sandviç Ekmek adet 10.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar