3 KOMD.TUG.K.

Kurumumuz İhtiyacı İçin GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 YUMURTA adet 1.200.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar