1.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Hazır Beton C30/37 metreküp 997

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar