Kurumumuz İhtiyacı İçin IP TABANLI ÇEVRE GÜVENLİK KAMERA SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar