ÇEKEREK BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 02/04/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Çimento CEM I 42,5 N (Nakliye dahil) torba 30.000
2 Kireç (Nakliye dahil) torba 2.000
3 İnşaat demiri (Her türlü ebatlarda nervürlü çelik demir (Nakliye dahil) ton 20
4 Cürufsuz malzemeden üretilen 20 ' lik briket (Nakliye dahil) adet 8.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar