Cezaevi Müdürlüğü- T Tipi Kapalı ve Açık ADALET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KALORİFER YAKITI (Kükürt oranı %0.1' i geçen ancak %1 geçmeyenler) kilogram 200.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar