SİNCAN BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KAMERİYE BANK VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 21/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Altıgen Metal Karkaslı Ahşap Çatılı Kameriye adet 100
2 Boru Büküm Ayaklı Werzalitli Bank adet 2.000
3 Çöp Kovası adet 250

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar