KÖRFEZ BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KAYNAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 23/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 (BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ TEKNİK DOKÜMANLARDA OLUP DOLDURULARAK TEKLİF MEKTUBU EKİNDE SUNULACAKTIR.) adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar