Kurumumuz İhtiyacı İçin KIRMA TAŞ BORU GÖMLEKLEME VE DOLGU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar