KADIKÖY BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİLİTLİ PARKE TAŞ SATIN ALINACAKTIR

İhale 15/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kilitli beton parke taşı (h=8cm). metrekare 8.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar