Uygulama ve Araştırma Hastanesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)