Uygulama ve Araştırma Hastanesi KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)