Uygulama ve Araştırma Hastanesi FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 26 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1. KISIM (1.Kısım (1. - 5. Kalemler))
1 EMB Agar ( Toz Besiyeri 500 gr ) adet EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI 50
2 Blood Agar adet BLOOD AGAR (HAZIR BESIYERI) 20
3 Salmonella-Shigella Agar (500 gr) Toz Besiyeri adet SALMONELLA SHIGELLA BESIYERI 2
4 Sabouraud Dekstroz Agar (500 gr) adet SABOURAUD DEKSTROZ TOZ BESİYERİ 2
5 Bakteriyolojik Agar kutu AGAR AGAR TOZ BESİYERİ 50
2. KISIM (2.Kısım (6. Kalem))
1 Rotavirüs+Adenovirüs (Dışkıda) Antijen Kiti test GAİTADA ROTA ADENOVİRÜS ANTİJENİ 1.000
3. KISIM (3.Kısım (7. Kalem))
1 Helicobacter Pylori Antijen (Dışkıda) test GAİTADA HELİCOBACTER PYLORİ DİREK ANTİJEN 500
4. KISIM (4.Kısım (8. Kalem))
1 Steril Disposable Plastik Öze adet PLASTIK ÖZE UCU VE SAPI ( DISPOSABLE, STERIL SET HALINDE) 40.000
5. KISIM (5.Kısım (9. - 12. Kalemler))
1 May Grunwald Solüsyonu litre MAY GRUNWALD 1.000
2 Giemsa litre GIEMSA DOKU BOYASI 250
3 Wright Boyası litre WRIGHT BOYAMA 12
4 Metanol litre METANOL 50
6. KISIM (6.Kısım (13. - 15. Kalemler))
1 RSV Hızlı Tanı Kiti test RSV (SOLUNUM SINSITIYAL VIRUS) TEST ŞERITI 500
2 İnfluenza A-B Hızlı Tanı Kiti test İNFLUENZA A/B VİRÜSÜ NÜKLEİK ASİT KİT, NÜKLEİK ASİT TEKNİĞİ (NAT) 200
3 Grup A Streptokok Hızlı Tanı Kiti test GRUP A STREPTOKOK TAYINI (LATEKS VEYA ELISA) 200
7. KISIM (7.Kısım (16. Kalem))
1 Eküvyonlu Taşıma Besiyeri (Carry-Blair) adet CARY BLAIR TRANSPORT BESIYERI
5.000
8. KISIM (8.Kısım (17. Kalem))
1 Eküvyonlu Taşıma Besiyeri (Stuart) adet TRANSPORT SWAP- STUART BESIYERLI STERIL SWAP 15.000
9. KISIM (9.Kısım (18. Kalem))
1 Brucella Rose Bengal Lam Antijeni (100 Testlik) şişe BRUCELLA LAM AGLÜTINASYON TESTI (ROSE BENGAL) 150
10. KISIM (10.Kısım (19. Kalem))
1 Gram Boyama adet GRAM BOYA SETI OTOMATİK 20
11. KISIM (11.Kısım (20. Kalem))
1 ARB Boyama Kiti adet ARB BOYA SETİ 40
12. KISIM (12.Kısım (21. Kalem))
1 Anaerob Gen kutu ANAEROBİK ORTAM TEST KİTİ 70
13. KISIM (13.Kısım (22. Kalem))
1 Gruber Widal test GRUBEL-WIDAL BOYALI ANTİJEN SETİ 200
14. KISIM (14.Kısım (23. Kalem))
1 Muhtelif Antibiyotik Duyarlılık Diski kartuş ANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN) 300
15. KISIM (15.Kısım (24. Kalem))
1 E - Test Muhtelif test ANTİFUNGAL DUYARLILIK (E TEST) HERBİRİ 600
16. KISIM (16.Kısım (25. Kalem))
1 Cam Beher (400 ml) adet BEHER 20
17. KISIM (17.Kısım (26. Kalem))
1 Beher (500 ml) adet BEHER 10
18. KISIM (18.Kısım (27. Kalem))
1 Cam Pipet 10 ml adet CAM PİPET 10 ML 200
19. KISIM (19.Kısım (28. Kalem))
1 Mezür 50 ml adet MEZÜR 50 ML 10
20. KISIM (20.Kısım (29. Kalem))
1 Mezür 100 ml adet MEZÜR 100 ML 10
21. KISIM (21.Kısım (30. Kalem))
1 Mezür 250 ml adet MEZÜR 250 ML 10
22. KISIM (22.Kısım (31. Kalem))
1 Mezür 1000 ml adet MEZÜR 1000 ML 5
23. KISIM (23.Kısım (32. Kalem))
1 Chromagar Candida Hazır Besiyeri adet KROMOJEN AGAR (CANDİDA İÇİN) 5.000
24. KISIM (24.Kısım (33. Kalem))
1 Karbapenemaz Aktivitesi Tespit Diski adet KARBAPENEMAZ BELİRLEME TESTİ (FENOTİPİK) 5.000
25. KISIM (25.Kısım (34. Kalem))
1 Chromagar KPC Hazır Besiyeri adet KULLANIMA HAZIR BESIYERI 5.000
26. KISIM (26.Kısım (35. Kalem))
1 Chromagar ESBL Hazır Besiyeri adet KULLANIMA HAZIR BESIYERI 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar