Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 26 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar