Uygulama ve Araştırma Hastanesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LİKİD OKSİJEN SATIN ALINACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 LİKİD OKSİJEN kilogram 700.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar