Uygulama ve Araştırma Merkezi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIVI BAZLI SİTOLOJİ BOYAMA KİTİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 22/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 147260-Sıvı Bazlı Sitoloji Boyama Kiti Jinekolojik test SIVI BAZLI OTOMATIK SITOLOJI BOYAMA KITI 6.000
2 147261-Sıvı Bazlı Sitoloji Boyama Kiti Nonjinekolojik test SIVI BAZLI OTOMATIK SITOLOJI BOYAMA KITI 10.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar