ZONGULDAK İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (LNG) SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 LNG standart metreküp 150.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar