Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 29/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)