Uygulama ve Araştırma Merkezi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 22/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 25 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)