Uygulama ve Araştırma Hastanesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TUR MOTORU VE REZEKTOSKOPİ SETİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 TUR MOTORU adet TUR SETİ 1
2 REZEKTOSKOP SETİ set REZEKTOSKOP LOOP 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar