Gençlik Tesisler Dairesi Başkanlığı SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 20/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)