Sivas İl Özel İdare

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 23/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)