Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik

Kurumumuz İhtiyacı İçin EİHATTI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)