Kurumumuz İhtiyacı İçin KANALİZASYON VE İÇME SUYU İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar