KIZILTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PARK VE BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 12/03/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)