Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin SOĞUTMA GRUBU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 22/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)