Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SONDAJ YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/03/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 SNJ-01 12 1/4" Çapında Her Türlü Formasyonda Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu Açılması metre 3.000
2 SNJ-02 17 1/2" Çapında Her Türlü Formasyonda Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu Açılması metre 600
3 SNJ-03 225 mm Çapında Kapalı-Filtreli Tip PVC Sondaj Borusu (Çakıllama Dâhil) metre 3.000
4 SNJ-04 330 mm Çapında Kapalı-Filtreli Tip PVC Sondaj Borusu (Çakıllama Dâhil) metre 600
5 SNJ-05 Rezistivite (DES) Yapılması adet 50
6 SNJ-06 Kuyu Başı Betonu Yapılması (3,00 x 3,00 x 0,20) adet 20
7 SNJ-07 Kompresör İle Kuyu İnkişafı saat 25
8 SNJ-08 Pompa Tecrübesi (Kuyu Verim Deneyi) (Q=0-20 lt/sn Hm= 0-150 mSS için) saat 1.300
9 SNJ-09 Pompa Tecrübesi (Kuyu Verim Deneyi) (Q=20-40 lt/sn Hm= 0-100 mSS için) saat 500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)