Erzurum Büyükşehir Belediyesi MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAĞMURSUYU,YOL,KORKULUK VE DUVAR İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 22/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 04.264/4C01 Ø 400 mm anma çapında PE esaslı Cadde Ağızlığı -Çıkış 200 mm olan yol rögarı adet 500
2 12.2184101 Her çapta buhar kürlü beton boru ''C'' parçası ile parsel bağlantısı teşkili F- Kanalizasyon Beton ve Betonarme Boru Dirseği ile "C" Parçasının Döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) adet 25
3 12.2191/5 Buhar kürlü, lastik contalı, 500 Dz prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği ile baca teşkili (H= 0 15-0 60 mt arasında değişken yükseklikte ve 1 00 mt iç çapındaki gövde yüksekliği ayar bileziği elemanları ile) metre 100
4 12.21951/5-1 Çıkış çapı 600 mm (1 giriş, 1 çıkışlı) J- Buhar Kürlü, 500 dozlu, Lastik Caontalı, Prefabrik Muayene Bacası Taban Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış) adet 204
5 12.2196/7 Muayene bacası konik elemanı ile baca teşkili, Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. (H= 0,65 m İç çap: 1,00 m) adet 204
6 12.2202 Çapı 200 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ metre 200
7 12.2203 Çapı 300 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ metre 2.000
8 12.2204 Çapı 400 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ metre 660
9 12.2205 Çapı 500 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ metre 4.340
10 12.22053 Çapı 200 mm (45°) PE100 KORUGE BORU DİRSEKLERİNİN DÖŞENMESİ adet 5
11 12.22055 Çapı 300 mm (45°) PE100 KORUGE BORU DİRSEKLERİNİN DÖŞENMESİ adet 50
12 12.22057 Çapı 400 mm (45°) PE100 KORUGE BORU DİRSEKLERİNİN DÖŞENMESİ adet 10
13 12.22059 Çapı 500 mm (90°) PE100 KORUGE BORU DİRSEKLERİNİN DÖŞENMESİ adet 150
14 12.2206 çapı 600 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ metre 1.000
15 12.22061 Çapı 600 mm (45°) PE100 KORUGE BORU DİRSEKLERİNİN DÖŞENMESİ adet 15
16 15.140/İB-1 Stabilize(08 008)malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması metreküp 15.300
17 15.140/İB-4 Her katagoride granülometrik kum-çakıl'ın (08 009/İB-2) el ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması metreküp 3.100
18 EBB-Fİ-1 40*40*4 cm parke taşı plaklarla görme engelli kabartmalı klavuz ve kabartmalı uyarıcı döşeme kaplaması yapılması(nakliye dahil) metrekare 1.600
19 EBB-Fİ-2 40*40*6 cm parke taşı plaklarla görme engelli kabartmalı klavuz ve kabartmalı uyarıcı döşeme kaplaması yapılması (nakliye dahil) metrekare 4.320
20 EBB-Fİ-3 75X22X20 cm normal çimentolu birbirine geçmeli derzsiz beton bordürler yerine konulması yapılması (pahlı,renkli) ts 436 en 1340 karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPA (zaiyatıyla ,nakliye dahil) metre 13.800
21 EBB-Fİ-4 8 cm yüksekliğinde 30x60x8 veya 30x30x8 normal çimentolu özel yüzey kaplamalı beton parke taşları ile döşeme kaplaması yapılması (karekteristik yarmada çekme dayanımı ((t)büyük3,6 N/M zaiyatıyla nakliye dahil) metrekare 12.700
22 KGM/50.128 Beton yol korkuluğu yapılması (A tipi) metre 100
23 Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) metreküp 21.400
24 Y.16.050/13 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 7.500
25 Y.16.050/15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) metreküp 2.310
26 Y.21.001/01 Ahşaptan seri kalıp yapılması metrekare 5.000
27 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması metrekare 8.250
28 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ton 20
29 Y.23.015 Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. ton 170
30 Y.23.176 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması kilogram 51.000
31 Y.25.002/02 Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması metrekare 100
32 Y.26.017/101 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi metre 10.000
33 Y.26.020/305A 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) metrekare 27.500

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)