Kurumumuz İhtiyacı İçin YAĞMURSUYU,YOL,KORKULUK VE DUVAR İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar