Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Konya KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL İLE KAR VE BUZLA MÜCADELE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 29/03/2018 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

GÖTÜRÜ KISMIN MİKTARI VE TÜRÜ
35.(Konya) Şube 824 km ve 36.(Aksaray) Şube 570 km olmak üzere toplam 1394 km yolun 3 yıl süre ile muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması 
BİRİM FİYATLI KISMA AİT KALEMLER
İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KGM/YAMA Her cins kaplamalı yolda el ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım kullanılarak asfalt yaması yapılması ton 17.000
2 KGM/SERİM Her cins kaplamalı yolda greyder ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım serimi yapılması ton 63.500
3 KGM/HSYTEM Hidrolik Sanat Yapılarının Temizliği Ve Bakımı metreküp 26.500
4 KGM/HENDEK Hendeklerin Temizliği Ve Bakımı kilometre 10.200
5 KGM/SÜP Yol Sathının. Bordür Ve Otokorkuluk Dipleri İle Tretuvarların Makine ve Elle Süpürülmesi kilometre 18.500
6 KGM/YOB Yabani Otların Biçilmesi dekar 30.000
7 KGM/HYL Proje gerektirmeyen çapta heyelan. şev akması ve teressubat temizliği metreküp 20.000
8 KGM/KAMÇAL Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması saat 20.160
9 KGM/KAMBEK Kar ve buz mücadelesi için kamyon bekletilmesi ay 168
10 KGM/GRYÇAL Kar ve buz mücadelesi için greyder çalıştırılması saat 10.800
11 KGM/GRYBEK Kar ve buz mücadelesi için greyder bekletilmesi ay 120
12 KGM/YÜKÇAL Kar ve buz mücadelesi için yükleyici çalıştırılması saat 2.880
13 KGM/YÜKBEK Kar ve buz mücadelesi için yükleyici bekletilmesi ay 48

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)