Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL İLE KAR VE BUZLA MÜCADELE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar