Bölge Müdürlüğü-3.Bölge Konya KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL İLE KAR VE BUZLA MÜCADELE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 29/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

GÖTÜRÜ KISMIN MİKTARI VE TÜRÜ
34.(Konya) Şube 660 km ve 36.(Beyşehir) Şube 677 km olmak üzere toplam 1337 km yolun 3 yıl süre ile muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması
BİRİM FİYATLI KISMA AİT KALEMLER
İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 KGM/YAMA Her cins kaplamalı yolda el ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım kullanılarak asfalt yaması yapılması
ton 16.000
2 KGM/SERİM Her cins kaplamalı yolda greyder ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım serimi yapılması
ton 65.000
3 KGM/HSYTEM Hidrolik Sanat Yapılarının Temizliği Ve Bakımı
metreküp 24.000
4 KGM/HENDEK Hendeklerin Temizliği Ve Bakımı
kilometre 9.000
5 KGM/SÜP Yol Sathının, Bordür Ve Otokorkuluk Dipleri İle Tretuvarların Makine ve Elle Süpürülmesi
kilometre 17.500
6 KGM/YOB Yabani Otların Biçilmesi
dekar 30.000
7 KGM/HYL Proje gerektirmeyen çapta heyelan, şev akması ve teressubat temizliği
metreküp 25.000
8 KGM/KAMÇAL Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması
saat 17.280
9 KGM/KAMBEK Kar ve buz mücadelesi için kamyon bekletilmesi
ay 144
10 KGM/GRYÇAL Kar ve buz mücadelesi için greyder çalıştırılması
saat 10.800
11 KGM/GRYBEK Kar ve buz mücadelesi için greyder bekletilmesi
ay 120
12 KGM/YÜKÇAL Kar ve buz mücadelesi için yükleyici çalıştırılması
saat 2.880
13 KGM/YÜKBEK Kar ve buz mücadelesi için yükleyici bekletilmesi
ay 48

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)