MALAZGİRT BELEDİYESİ İSKAN VE TOPLUM REFAHI

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL VE ELEKTRİK TESİSAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 19/03/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 YILANKIRAN CAD. YÜZÜNCÜ YIL CAD. VE BU İKİ CADDE ARASINDAKİ KAVŞAK/YOL KISMININ YOL, KALDIRIM, REFÜJ VE AYDINLATMA DİREKLERİNE AİT ELEKTRİK TESİSATININ ALT YAPI İŞLERİNİN YAPILMASI adet 1

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)