Kemer İlçesi Belediye Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 22/03/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Her cins ve klastaki zeminde reglaj yapılması metrekare 20.000
2 2 Plentmiks temel yapılması ton 12.000
3 3 BSK Binder asfalt tabakası yapılması (Ocak taşı ile) ton 10.500
4 4 BSK Aşınma asfalt tabakası yapılması (Ocak taşı ile) ton 7.600

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)