KAHTA BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 19/03/2018 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 H=8 Cm. Beton Parke Taşı (Kilitli Taş) Döşenmesi Yol Yapım İşi metrekare 60.000
2 2 Beton Oluk Taşı Taşı (Yağmur Oluğu) Döşenmesi Yol Yapım İşi metre 5.000
3 3 Beton Bordür Taşı Döşenmesi Yol Yapım İşi metre 3.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)