GERZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 21/03/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 PARKE TAŞI DÖŞEME İŞÇİLİĞİ metrekare 20.000
2 BORDÜR TAŞ DÖŞEME İŞÇİLİĞİ metre 5.000

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)